Cabanes – Alt Empordà

retalls d'història

Arxiu Municipal

[en construcció]

Recull de documentació sobre l’Ajuntament i el poble de Cabanes, dipositada a:

 • Arxiu Municipal de Cabanes [Documentació municipal + Fons Noguer]
 • Altres arxius amb documentació sobre el municipi:
  • Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà
  • Arxiu Nacional de Catalunya
  • FamilySearch
  • Arxiu Diocesà de Girona

Ajuntament de CabanesAMC – Arxiu Municipal de Cabanes

Administració general

 1. Actes del Ple de l’Ajuntament. Suport paper.
  1. (1850/1855)  –  1856  –   (1857/1862)  –  (1863/1868) – (1869/1871) –  (1872/1876)  –   (1877/1882)  –  (1883/1899)  –  (1900/1921)  –  (1921/1936)  –  (1936/1949)  –  (1949/1961)  –  (1961/1975)  –  (1975/1981)  –  (1982/1990) i posteriors. [Els documents dels anys assenyalats en cursiva i color es troben dipositats  a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà. Codi: ACAE110-114-T1 (1-5)]
 2. Registre Civil. Suport paper
  1. Libro registro provisional de NACIMIENTOS del distrito municipal de Cabanas. Des de 1871
  2. Libro registro provisional de DEFUNCIONES del distrito municipal de Cabanas. Des de 1871
  3. Libro registro provisional de MATRIMONIOS del distrito municipal de Cabanas. Des de nov. de 1870

Capses  i carpetes amb documents diversos

 1. Antoni Ribas de Conill. Conté:
  • Recull de premsa i Bibliografia
  • Astrum. Revista de divulgación científica órgano de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell, 127, març, 1996.
  • Ribas-Conill. Història familiar de les famílies Ribas i Conill (2 vol.) Autor: Antònia Gimbernat
   1. Text complet       –      Resum-diapositives
 2. Butlletí informatiu
 3. Cabanenc de l’any. Inici: 2016
 4. Cartells. La cabanyada de l’Empordà (2006)
 5. Cartes al Patge Reial i als Reis (2015/2016)
 6. Escola-Llar d’infants. Material cedit per la Sra. Roser Vila el novembre de 2016 [inventari]
 7. Història de Cabanes (Alguns documents malmesos per la inundació del 1987. Pendent d’organitzar)
  • Guerra Civil (1936/1939)
  • Camp d’aviació de Cabanes
  • Post-guerra (1939/1946)
 8. Inventari del fons municipal de Cabanes. Dipositat a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà. Acord del ple: 2/4/1991. Data conveni:  12/4/1991. Acord del ple: 4/6/1991. Inventari: setembre del mateix any. Conté: a) Fons de l’Arxiu Municipal, fins a l’any 1940 (excepte llibres d’actes) ; b) Part de l’arxiu municipal afectat per les inundacions de la tardor de l’any 1987 (es va perdre gairebé tota la documentació municipal del segle XIX) ; c) Fons de l’Arxiu Municipal, fins a l’any 1970 (ampliació de l’acord: 4/6/1991). Descripció:
  • Administració local. Ajuntament de Cabanes
  • Administració judicial. Jutjat de pau de Cabanes
  • Fons de particulars
  • Fons d’associacions: Movimiento, Comité Anti-feixista local, Societat Coral “El Maíz”
  • Fons eclesiàstic
  • Documentació diversa: diner roig
 9. Recull documental.- Autors: Bel Sabadí i Antoni Cobos. Conté:
  1. Cabanes. Recull Documental (885- 1879)  —  Cabanes. Selecció Recull Documental (885- 1879) [llibre + carpeta + CD]. Recull de documentació referida a Cabanes i Sant Feliu de Cadins, extreta de regestos d’arxius i reculls documentals ja existents, ordenats cronològicament. Consta d’una part que fa referència clara i específica al municipi de Cabanes, una altra amb la documentació eclesiàstica continguda a l’Arxiu Diocesà de Girona i uns annexos amb la llista de rectors, beneficiats, etc. i un índex de persones i de llocs. 
  2. Cabanes. Donació del comte Guifré I i la comtessa Guinedella, 26 de juny de 885.  [carpeta + CD]El comte i marquès Guifré I de Barcelona-Girona i la comtessa Guinedella donen a la casa del monestir de Sant Joan de les Abadesses quelcom de llur alou, alhora que hi fan oblació de llur filla Emma. La comtessa aporta la porció que té en la vil·la Cabanes, situada en el comtat d’Empúries, comprada pel seu pare Sunifred. (Reproducció, transcripció i traducció del pergamí. Original perdut. Catalunya Carolíngia, doc. 58. Còpia del segle X, interpolada: Barcelona, AR (ACA), Cancellería, pergs. Guifré. Núm. 3 dupl. (abans arm. Sant Joan, sac A, núm. 1)
 10. La sembra de pinyons. Documents diversos
 11. Passejades històriques. Guions de les xerrades. Autor: Genís Mención
  • Passejada històrica (2011) – Sant Feliu de Cadins (2012) – Tastets de la nostra història (2013) – La Muga (2014) – Cabanes i la muralla (2014) – Escriptors que parlen del nostre poble (2015)
 12. Personatges
  • Abelard Fàbrega i Esteva
   • Certificat de naixement (1894) – Carta de Carme Costal (1949) – Díptic (Festa d’homenatge de la Vellesa – novembre  2016)
  • Martí Madern i Carreras [documents cedits per Antònia Gimbernat]
   • Martí Madern i la palebotànica de la Segarra. Butlletí informatiu. Centre Municipal de Cultura, 9 (des. 1991)
   • Homenatge a Martí Madern i Carreras (Cabanes (Alt Empordà) 1897 – Cervera (La Segarra) 1975). Càtedra de Cultura Catalana “Samuel Gili i Gaya, de Cervera, 1981
 13. Publicacions
 14. Segle XIX. Documents administratius (1830/32 ; 1838 ; 1840 ; 1876/79 ; 1882/83) [34 documents en mal estat de conservació]
 15. Sindicat Agrícola de Cabanes (1932-1939). Conté documentació del Fons Noguer i de l’Arxiu Municipal [Inventari]
 16. Padrosa i Gorgot, Inés. Bibliografia interdisciplinària de l’Alt Empordà. [Vol. 1 + Vol. 2 + suplement (al Centre Cultural Ribas de Conill) + CD [a l’Arxiu Municipal]
 17. Varis.
  • Punt de llibre (Cabanes. Alt Empordà. Església Parroquial de Sant Vicenç – DL GI427-2015. Autora: Remei Mulleras)
  • Llibreta-registre de les Confirmacions celebrades a Cabanes els anys 1941 – 1949 – 1956. Document recuperat d’un abocador per Josep Serra (Fredo) i cedit per Antònia Gimbernat
  • Patrimoni. Sobre amb 20 fitxes (fotocòpies) de l’Arxiu històric d’urbanisme, arquitectura i disseny del Col·legi Oficial d’arquitectes de Catalunya. Conté: Can Brusés (1) Can Carreras (3), Església parroquial de Sant Vicenç (3), Capella de Sant Sebastià (1) Cementiri (1), Torre (1), Casa carrer Canal, 16 (2), Casa carrer Canal, 24 (1), Voltes del carrer Canal (1), Escoles de nens i de nenes (2),  Sant Feliu de Cadins (2), Mas Ribas (1), Mas Gitano (1).

Col·lecció d’imatges de l’Arxiu Municipal

 • Cabanes. Feines del camp    Cabanes. Temps passats amb gent d’ahir i d’avui [Dos àlbums DIN3] Es van presentar en el marc de l’exposició, organitzada per la U.E. Cabanes, “Cabanes. Temps passats amb gent d’ahir i d’avui” que va tenir lloc a l’antiga escola de nens (inauguració: 18/05/2002). Autor: Gil Capallera i Teixidor. Contingut:
  1. Cabanes. Feines del camp
   1. Feines del camp (1911/1970)
   2. La gran nevada (2/2/1963)
   3. Documents varis (1801/…)
   4. Gent (1900/1995)
   5. Efectes dels aiguats: Llobregat (25/5/1969) – La Muga (1988) – Llobregat (18/11/1989) – Llobregat (11/4/2002)
  2. Cabanes. Temps passats amb gent d’ahir i d’avui
   1. El municipi (1900/2003)
   2. Fets destacables (1903/2006)
   3. Escolars (1895/1977)
   4. Personatges (1927/2002)
   5. Camp de futbol (1962). Alcalde: Joan Tuébols
 • Homenatge a la vellesa a través dels anys i les persones (1 vol.). Recull de les fotos de grup i dels obsequis concedits des de la primera edició (1987). Autor: Gil Capallera i Teixidor. Es van exposar i cedir el 19 de novembre de 2016, dins el marc de la 24a Festa d’Homenatge a la Vellesa i coincidint amb la 1a edició del Cabanenc de l’any, guardó atorgat al Sr. Gil Capallera i Teixidor
 • Sant Isidre en el pas dels anys i de les persones (5 vol.) Recull històric des del 1940. Es va presentar en el marc de l’exposició, organitzada per la U.E. Cabanes, “La Festa de Sant Isidre a través dels anys i de les persones” que va tenir lloc a l’antiga escola de nens (inauguració: 12/05/2000). S’actualitza anualment. Autor: Gil Capallera i Teixidor
 • U.E. Cabanes. Recull històric realitzat pel Sr. Gil Capallera i Teixidor. La documentació es va cedir el 2013, dins l’acte d’inauguració del Racó de Sant Isidre. Actualment està dipositada a les instal·lacions de la zona esportiva amb el compromís que si l’entitat es dona de baixa ha de passar a l’Arxiu municipal. El 14/05/1999 es va inaugurar l’exposició, organitzada per la U.E. Cabanes, “Setanta anys d’història de la U.E. Cabanes” amb part d’aquesta documentació.
 • Sobres grans (5)
  • 1.- Fotos antigues
   • Àlbum Rubaudonadeu. Tres fotos gran format de finals del S. XIX: Plaça – Entrada del poble – Vista general
   • Inauguración del plan de caminos vecinales. Camino de Figueras a Cabanas, 20/10/1903 [1 original + 1 còpia]
   • Fotos antigues. Sobre amb 9 fotolits (5,5×7,5). Vista general de Cabanes, 1889 (2) – Vista general (1) – Cadins (2) – Torre (1) – Plaça de l’Ajuntament, 1889 (1)- Inauguració del Pla de camins veïnals, 1903 (1) – Avió Katiuska muntat al camp d’aviació de Cabanes, 1938 (1)
  • 2.- Fotos diverses
   • Grup de caçadors. Una foto gran del grup després d’haver abatut un senglar (sense data)
   • Camp de futbol. Vista aèria – 1 foto color (10×15)
   • Grups de cabanencs. Sobre amb 14 fotos (6×9), anys 1940 i 1950. Autor: Joan Serra Mont. Cedides per Pere Serra i Colomer (agost, 2017)
   • Cabanes [CD amb 17 imatges, 11/06/2001] Diputació de Girona. Àrea d’Ensenyament i Cultura. Arxiu d’imatges Emili Massanas i Burcet. Conté: Monestir de Cadins (1 foto) – Sembra de pinyons (11 fotos) – Ajuntament abans de la reforma del 1997 (1 foto) – Font i plaça (2 fotos) – Autoritats (1 foto) – Reproducció de la foto “Inauguración del plan de caminos vecinales-1903” (1 foto)
   • Còpies de diferents fotos antigues
  • 3.- Foto aèria de Cabanes, 17 exemplars en color [DIN3]. Amb la inscripció: “XVI Homenatge a la Vellesa, 25 de maig de 2008” i l’escut del poble
  • 4.- Rius i aiguats
   • Cinc fotos grans de l’aigua passant sobre el passallís de la Muga (sense data)
   • Onze fotos (16×22) dels rius Muga i Llobregat. Autor: Torner Bru. Data: 07/03/2003
  • 5.- Homenatge a la Vellesa. Fotos de grup dels anys: 1991, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007.
 • Àlbums de fotos
  • 1 Volum que conté:
   • Inauguració de les obres de reforma de l’església parroquial (13/07/1997)
   • Inauguració de la reforma de l’Ajuntament, a càrrec del president Jordi Pujol (26/07/1997)
   • Inauguració de la piscina municipal (18/07/1998)
  • 1 Volum que conté fotos de diferents indrets del poble (tamany DIN4)
  • 1 carpeta petita: Festa d’homenatge a la Vellesa (1991)
 • Fons Joan Noguer Cardener (Negatius i diapositives pendents de revisar a fons – 1960/1969)
  • Nevada (1963)  –   Equip de futbol
  • Benedicció de les campanes (1964)  –  Processó de Corpus
  • Imatges de racons del poble: Sindicat, c/ Canal, c/Dos de maig, Cadins, Fons de St. Isidre i St. Vicenç, ….
  • La Sembra de pinyons, anys 1963 i 1965
  • Fotos personals i la seva família – Fotos de veïns del poble: retrats, festes, casaments … – Fotos d’indrets no identificats – Altres temes

Patrimoni. 

 1. Cabanes. Pla especial urbanístic d’identificació i regulació de masies i cases rurals (Aprovació provisional). Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Febrer, 2008 [dossier + CD]
 2. Agenda 21 Local de Cabanes. Dir. Francesc Alemany, geògraf (ATC). Amb el suport de la Diputació de Girona. Conté 6 vol.
  • I.- Memòria descriptiva –  II.- Diagnosi estratègica
  • III.- Pla d’Acció Local per la sostenibilitat
  • IV.- Pla de seguiment
  • V.- Pla de participació i comunicació
  • VI.- Estudi del sòl no urbanitzable
  • VII.- Estudi de connectivitat ecològica, social i paisatgística de l’àrea compresa entre els municipis de Biure, Cabanes, Capmany, Cistella, Llers, Masarac, Mollet de Peralada, Pont de Molins, Sant Climent Sescebes i Terrades

Fons Noguer
Documents generats i/o custodiats per la família Noguer.  Consta de dos fons documentals:

1.- Fons Família Noguer. Material que es trobava al domicili de la família Noguer i que va ser cedit per les Sres. Marta Noguer i Lídia Altimira, el maig de 2016

2.- Fons Noguer. Documents dipositats a l’Ajuntament de Cabanes en data desconeguda


–  –  ALTRES ARXIUS  –  –

ACAE. Arxiu Comarcal de l'Alt EmpordàACAE – Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà

Arxiu Naciona de CatalunyaCan Carreras de Cabanes d’Empordà. FONS ANC1-1187. Suport paper

Data(es): 1256 – 1957. Volum: 2,2 m (22 unitats d’instal·lació) de documentació textual, paper + 502 pergamins.
El fons va ingressar a l’ANC, el dia 2 de juny de 2016

FamilySearchCabanes. Registres parroquials. Data(es) 1613-1882. FamilySearch.org. Suport digital

Bateigs (1613-1851)  |  Defuncions (1613-1851)  |  Matrimonis (1614-1882)  |  Testaments (1685-1850)

Bisbat de GironaArxiu Diocesà de Girona

Suport digital: Dispenses matrimonials |  Cabanes. Índex de llocs i persones
Suport microfilm: Cabanes. Registres parroquials

Anuncis